Czy wiesz, że ... ?

W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 592762-N-2019
Data zamieszczenia: 03.09.2019

„Budowa kwatery A składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej
wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rozbudowy instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Giedlarowa"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 

Odpowiedzi na zapytania nr 1
Odpowiedzi na zapytania nr 2
Odpowiedzi na zapytania nr 3
Odpowiedzi na zapytania nr 4 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 2019/S 138-339435
Data zamieszczenia: 19.07.2019
Identyfikator postępowania: 8f5bcf1b-2640-49a0-86f3-d2eed333ebb3

„Zaprojektowanie, dostawa oraz przeprowadzenie modernizacji
linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych w miejscowości Giedlarowa, Gmina Leżajsk"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 
Klucz publiczny 

Odpowiedzi na zapytania nr 1
Odpowiedzi na zapytania nr 2
Odpowiedzi na zapytania nr 3
Odpowiedzi na zapytania nr 4

Zmiana Ogłoszenia i SIWZ nr 1


TEKST JEDNOLITY SIWZ
TEKST JEDNOLITY OPZ
TEKST JEDNOLITY UMOWA

ZMIANA OGŁOSZENIA w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 138-339435 wysłana w dniu 19.08.2019 r.
Zmiana nastąpiła w sekcji IV.2.2 tj. Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 02/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Jednocześnie zmiana nastąpiła w sekcji IV.2.7 Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/09/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 05/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Pozostałe zapisy Ogłoszenia nie uległy zmianie.

Informacje z otwarcia ofert oraz Oświadczenie

Liczba Gości 4