Czy wiesz, że ... ?

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tys. ludzi!

 

 

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 632179-N-2018
Data zamieszczenia: 04.10.2018
„Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 622271-N-2018
Data zamieszczenia: 26.09.2018
„Transport odpadów o kodzie 191212
pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 1 - 4 

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o wyborze oferty 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 356254-2018-PL
Data zamieszczenia: 14.08.2018
„Zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212
pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów
w Giedlarowej w okresie od 1.10.2018 r. do 31.12.2019 r."

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 1 - 5 

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o wyborze 

Liczba Gości 35