Czy wiesz, że ... ?

Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki z politereftalanu etylu (PET), ustawione jedna na drugiej utworzyły by wieżę o wysokości 28 mln km, co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca!

 

 

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 502042-N-2019
Data zamieszczenia: 09.01.2019
„Kompleksowa usługa świadczenia sprzedaży
i dystrybucji energii elektrycznej"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy nr 1

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy nr 2
Załącznik nr 7 do SIWZ - poprawiony

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 663610-N-2018
Data zamieszczenia: 20.12.2018
„Kompleksowa usługa świadczenia sprzedaży
i dystrybucji energii elektrycznej"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 658819-N-2018
Data zamieszczenia: 06.12.2018
„Dostawa używanego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka
o pojemności co najmniej 20 m3"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy nr 1 

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja z wyboru ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 657996-N-2018
Data zamieszczenia: 05.12.2018
„Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB95"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy nr 1 

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy nr 2 

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja z wyboru ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 654646-N-2018
Data zamieszczenia: 28.11.2018
„Kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 

Odpowiedź nr 1 

 Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia nr 1 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

 Informacja z otwarcia ofert 

 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 648053-N-2018
Data zamieszczenia: 14.11.2018
„Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB 95"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 632179-N-2018
Data zamieszczenia: 04.10.2018
„Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 622271-N-2018
Data zamieszczenia: 26.09.2018
„Transport odpadów o kodzie 191212
pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 1 - 4 

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o wyborze oferty 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 356254-2018-PL
Data zamieszczenia: 14.08.2018
„Zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212
pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów
w Giedlarowej w okresie od 1.10.2018 r. do 31.12.2019 r."

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 1 - 5 

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o wyborze 

Liczba Gości 26